Giftig eller inte - Dosis sola facit venenum

Att rutinmässigt kalla en växt för ”giftig” utan att förklara innebörden eller om den i praktiken är farlig är och förblir intetsägande och är därför meningslöst. Så inleder Torbjörn sin artikel som ursprungligen publicerades i TrädgårdsAmatören nr 4-2016.

2016 skrev Torbjörn Peterson ett intressant inlägg i en Facebookgrupp, och vi bad honom om att få publicera det i TA. Torbjörn är utbildad i ekologisk botanik och har arbetat på Naturhistoriska riksmuseet.