Logotyp

Sällskapet Trädgårdsamatörernas logotyp

Här kan du ladda ner STA:s logotyp i olika storlekar och filformat. Den kan användas till allt från brevhuvuden och hemsidor till tryck i riktigt stort format. Logotypen finns med och utan förklarande text.
Vilket filformat ska jag välja? 
Om logotypen ska ligga på en hemsida kan du använda jpg. Men om logotypen ska vara genomskinlig mot en färgad bakgrund eller en bakgrundsbild använder du png-formatet. Det passar också i exempelvis ett brevhuvud. Du kan komplettera en liten logotyp med en friliggande text i större format. 
Om logotypen ska tryckas på ett tryckeri väljer du en eps-fil som går att skala upp och ner till vilken storlek som helst.
Färger som ingår i logotypen 
Rosa: d9939b 
Grön: 1b963c 
Gröna skuggor: 066835 
Brun: a95c30 
Svart: 000000
Typsnitt i tilläggstexten: Gill Sans – regular 
Texten är inte en del av logotypen. Men typsnittet är detsamma som tidningen TrädgårdsAmatören har i rubriken och kan fungera som en extra igenkänningsfaktor.
 

Historik

STA:s logotyp, emblemet med linneakransen, var ursprungligen ett exlibris för böckerna i föreningens bibliotek. Det ritades vid slutet av 30-talet av kyrkoherde C. A. Areskog. Genom åren har det omarbetats från svartvitt till färg; kopierats, förstorats, förminskats och ibland kanske också förvanskats. I början av 2000-talet fanns det inte längre någon originallogotyp tillgänglig. Det cirkulerade ett antal olika versioner inom föreningen, ingen av dem vektoriserad. 
Vid STA:s ombudsmöte hösten 2010 beslutades att logotypen skulle ses över och ett vektoriserat original tas fram. (Vektorisering betyder att bilden/texten är uppbyggd i kurvor istället för i punkter som vanliga jpg, gif och png-filer är. En vektoriserad bild kan ändras till vilken storlek som helst utan att skärpan går förlorad.) 
Under våren 2011 gjordes en nytt logotyporiginal – lite enklare och renare än de versioner som varit i cirkulation innan, men med tillägg av en del detaljer som fanns i det första exlibrismärket men som har försvunnit i hanteringen genom åren.