ljungväxter

Surjordspartiet och dess växter, del 1

Bild 1. Cassiope 'Muirhead'. Foto: Christina Fryle
Författare: 
Owe Jaktlund

Surjordsbäddar, dvs. odlingspartier med torvbaserad jord har varit populära under rätt lång tid. Även om odlingsmetoden ursprungligen var avsedd för i första hand ljungväxter och andra växter som anpassat sig för att växa i den näringsfattiga torven har det visat sig att nästan alla växter trivs här. Artikeln går igenom odling i surjordsbäddar och växter som passar. Detta är den första artikeln i en serie som tidigare publicerades i TrädgårdsAmatören.

Subscribe to RSS - ljungväxter