Användarkonto

Primära flikar

Alla medlemmar i STA är införda i medlemsregistret. Därifrån flyttas medlemsuppgifter regelbundet hit. Det kan därför bli en fördröjning innan du kan logga in på medlemssidorna. Som medlem tilldelas du automatiskt ett loginnamn och ett lösenord. Du måste ha en e-postadress registrerad i medlemsregistret för att kunna logga in på STAs medlemssidor.
Skriv in din e-postadress i fältet nedan och klicka på knappen.